ATIV BIG THANKS BIG SURPRISE ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับ BNK48

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม ATIV BIG THANKS BIG SURPRISE
1) ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือ
– ผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ยาริส เอทีฟ ทุกรุ่น ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet โดยจะต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.ativbigthanksbigsurprise.com ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
– ผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ยาริส เอทีฟ ทุกรุ่น ตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet และจะต้องออกรถภายใน 15 กันยายน 2561
2) ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายฯ โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่ครอบครองรถในปัจจุบัน
3) รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
4) ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น รางวัลคือ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ที่พัก อาหารทุกมื้อพร้อมแพ็กเกจทัวร์ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน พร้อม Meet & Greet สมาชิก BNK48 ที่ Toyota Mega Web (สมาชิก 6 คนที่ร่วมทริปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของต้นสังกัด) มูลค่า รางวัลละ 160,000 บาท ซึ่ง 1 จาก 2 ท่านจะต้องเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
5) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 20 รางวัล 40 ที่นั่ง ต้องเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ กำหนดการเดินทางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือเปลี่ยน / ขอเลื่อน เวลาเดินทางได้
6) ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินอัตราที่กำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ
7) คณะกรรมการจะทำการจับสลากรางวัลผู้โชคดีในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สนง.กรุงเทพฯ) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.toyota.co.th วันที่ 1 ตุลาคม 2561
8) ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
9) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับมอบรางวัลที่ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใน 30 วัน หลังจากการจับรางวัล ที่สำนักงานกรุงเทพฯ 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2305-2000 ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ในวันทำการเท่านั้น โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมเอกสารการจอง และสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาตารางกรมธรรม์ มายืนยันเพื่อรับของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ถอนการจองภายหลังให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลหมดที่กล่าวมา
10) ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด
11) พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
12) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *