Connect with us

Avanza 1.5E A/T

Avanza 1.5E A/T

avanza-icon_2

ราคารถมาตรฐาน 640,000 บาท*


* อุปกรณ์มาตรฐาน Avanza 1.5E A/T

  • ไฟหน้าฮาโลเจน
  • กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า
  • แผงไฟท้ายแบบมัลติรีเฟลกเตอร์
  • ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท
  • นาฬิกาแบบดิจิตอล
  • กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
  • โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
  • กระจกบังลมหน้า อัดซ้อนนิรภัย
  • แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
  • ระบบกันขโมย พร้อม Immobilizer