Connect with us

Body and Paint | ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

รายละเอียดการให้บริการ

ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีโตโยต้า เราประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำ ในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้สีสูตรน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานโตโยต้า พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าขณะนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการตัวถังและสี

การประเมินราคาที่แม่นยำ

 • ประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ประเมินราคาด้วยพนักงานรับรถที่มากด้วยประสบการณ์

เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการใช้งานและมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ
 • ห้องพ่น อบ สีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสีรถ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐานทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว
 • พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

 • พนักงานซ่อมตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่ายต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าโดยหลักสูตรมาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย และ ครูฝึกที่มากด้วยประสบการณ์

สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพมาตรฐานเดียวกับโรงงาน

คุณภาพอะไหล่

 • อะไหล่แท้ 100%

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

เราคืนความสุขแด่คุณและรถ โดยเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน
 1. นโยบายการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

  • โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่ายรับประกันคุณภาพงานซ่อมของตนรวมถึงผลกระทบอื่นๆจากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน
  • รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 2. ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

  • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ  เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ,ฟิวส์, หัวเทียน, สายพาน, สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
  • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน
  • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลาความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ